hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Produžen rok za javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. do 06. listopada 2015.

Produžen rok za javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. do 06. listopada 2015.
Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva). 

Pozivamo vas da pogledate
nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020., nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš s aneksima, ne-tehnički sažetak Izvješća o okolišu na hrvatskom jeziku, te upitnik na engleskom i hrvatskom jeziku.

Vaše komentare na navedene dokumente na hrvatskom ili engleskom jeziku i popunjeni upitnik možete dostaviti na adresu e-pošte: sanja.vranic@mrrfeu.hr do 06. listopada 2015. godine.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja