hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Programiranje

Izrada kvalitetnih i sveobuhvatnih programskih dokumenata jedan je od ključnih elemenata za učinkovito korištenje sredstava Europske unije. Dostupna sredstva za Republiku Hrvatsku iz strukturnih i Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine iznose oko 8,4 milijardi eura. Od izuzetne je važnosti da se programski dokumenti izrađuju po principu partnerstva te da se u ovaj proces uključe sve relevantne institucije kako bi se obuhvatile i identificirale potrebe i razvojni prioriteti Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u travnju 2012. godine započelo proces pripreme programskih dokumenata kroz brojne radionice, seminare i izobrazbe s ciljem postizanja što boljih rezultata za potrebe novog financijskog razdoblja Europske unije od 2014. do 2020. godine.

Proces je završio usvajanjem Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom, 30. listopada 2014. Partnerskim sporazumom utvrđuju se mehanizmi kojima se osigurava usklađenost sa strategijom Unije za pametan, održiv i uključiv rast (strategija Europa 2020) te sa zadaćama za pojedine fondove EU u skladu s njihovim ciljevima koji se temelje na Ugovorima o pristupanju, uključujući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju. Sadržaj Partnerskog sporazuma opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.-2020. godine.
 

Usvajanjem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., 12. prosinca 2014. te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020., 17. prosinca 2014. godine, Republici Hrvatskoj otvoren je put ka korištenju dodijeljenih sredstava.


 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Indikativni godišnji plan objave natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja