hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem

„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ pokrenut je kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija. Sredstva za ulaganja u poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, sektor prometa, unutarnje plovne puteve i energetiku osigurana su u okviru postojećih operativnih programa i Programa ruralnog razvoja u financijskom razdoblju 2014.-2020.
 
„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ uključuje provedbu nekoliko novih mjera, a one najvažnije omogućuju projektima s područja manje razvijenih županija prednost u sufinanciranju putem izravnih dodjela, kao i mogućnost da ostvare dodatne bodove prilikom odabira projekata u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava.
 
Uvođenjem ovog projekta omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju. Jedan od važnijih ciljeva je i stvoriti preduvjete za uvođenje posebnog regionalnog 'Operativnog programa za područje Slavonije, Baranje i Srijema' u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije od 2021. do 2027. godine.
 
Kako bi se omogućilo brže i učinkovitije korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ očekuje se i provedba mjera kao što su izrada novog modela indeksa razvijenosti, izrada mape siromaštva i indeksa višestruke deprivacije te izrada analitičke podloge za redefiniranje statističkih regija u novom financijskom razdoblju.
 
Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija te kroz Program ruralnog razvoja, do sada je u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ ugovoreno oko 22 posto sredstava, odnosno više od 4,2 milijarde kuna.

Ukupni iznos ugovorenih bespovratnih sredstava od 18.10.2016. do 15.12.2017.
OP Konkurentnost i kohezija 2.995.006.555,14 kn
Program ruralnog razvoja 804.117.065,26 kn
OP Učinkoviti ljudski potencijali 282.929.469,59 kn
OP za pomorstvo i ribarstvo 22.452.256,81 kn
Europska teritorijalna suradnja 144.659.596,30 kn
Ukupno ugovoreno bespovratnih sredstava 4.249.164.943,10 kn
Ciljani iznos za "Projekt Slavonija, Baranja i Srijem"
18.750.000.000,00 kn
2.500.000.000 €
Postotak ugovorenih bespovratnih sredstava u odnosu na ciljani iznos 22,66%

Ovdje možete preuzeti podatke o ugovorenim projektima: Tablica ugovorenih projekata.

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.