hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Radionice o provedbi Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu

Radionice o provedbi Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, odnosno Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja kao nadležno tijelo za provedbu Programa organiziralo je i provelo radionice o provedbi Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Kroz Program je u prethodnom razdoblju financirano 600 projekata, čime je ispunio svega 23%  potreba najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske.
Poziv za iskaz interesa za Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Prezentaciju Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Radionice su održane u: (1) Vukovaru, 15. ožujka 2016., za podnositelje s područja Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske  županije; (2) Zadru, 17. ožujka 2016., za podnositelje s područja Zadarske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Ličko-senjske županije; (3) Topuskom, 18. ožujka 2016., za podnositelje s područja Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske,  Karlovačke, Primorsko-goranske, Istarske i Zagrebačke županije i (4) Bjelovaru, 22. ožujka 2016., za podnositelje s područja Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije.

"World caffe" - Predstavljanje Programa održivog razvoja lokalne zajednice
U ponedjeljak, 14. ožujka 2016., u Zagrebu je održano predstavljanje Programa održivog razvoja lokalne zajednice po metodi "World caffe", a ključne teme o kojima se razgovaralo bile su: prihvatljivi podnositelji zahtjeva, prihvatljivi objekti ulaganja, prihvatljive aktivnosti, trajanje projekta, ponuđen iznos sufinanciranja i postupak podnošenja zahtjeva.

Fotografije s održanih radionica pogledajte u nastavku:
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja