hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva

Naziv edukativne aktivnosti: Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Kratki opis: Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz studij slučaja te kratku radionicu za izradu projektnih prijedloga. Radionica će uključivati teme: analitička podloga, strateški dokumenti kao podloga za razvijanje ideje, izrada plana aktivnosti, izrada proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajne procedure.
Tko se može prijaviti: lokalna i regionalna samouprava, državna i javna uprava, trgovačka društva i institucije u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave te potporne institucije.
Datum održavanja: 17. – 18. studenog 2015., od 09:00 do 14:00 sati
Mjesto održavanja: Karlovac, J. Haulika 14, dvorana Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o.
 

Naziv edukativne aktivnosti: Vještine upravljanja projektom -  Project Management

Kratki opis: Cilj radionice je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Kroz radionice će polaznici biti educirani o upravljanju projektnim ciklusom, vremenskom planiranju, upravljanju ljudskim resursima, upravljanju rizicima, upravljanju nepravilnostima, fazama formuliranja, izradi logičke matrice te pripremi projektne dokumentacije. 
Tko se može prijaviti: lokalna i regionalna samouprava, državna i javna uprava, trgovačka društva i institucije u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, potporne institucije idr.
Datum održavanja: 19. – 20. studenog 2015. g, od 09:00 do 14:00 sati
Mjesto održavanja: Karlovac, J. Haulika 14, dvorana Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o.
 

Naziv edukativne aktivnosti: Strateško planiranje razvoja

Kratki opis: Svrha edukacije je upoznati polaznika s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata te izradu razvojnih dokumenata. Kroz radionicu će biti obuhvaćene teme kao što su strateško planiranje kao sredstvo upravljanje, ključni dionici, životni ciklus planiranja, postavljanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera te pristup izradi akcijskog plana. 
Tko se može prijaviti: lokalna i regionalna samouprava, državna i javna uprava, trgovačka društva i institucije u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, potporne institucije idr.
Datum održavanja: 25. studenog 2015. g.
Mjesto održavanja: Karlovac, J. Haulika 14, dvorana Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o.

 

Edukacije i radionice u organizaciji Razvojne agencije Karlovačke županije - KARLA d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja