hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)


Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole te aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.
 

Vještine upravljanja projektom - Project Management

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.


Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.


Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova. Edukacija uključuje predavanje na konkretnoj studiji slučaja te  izradi projektnih prijedloga, izradi plana aktivnosti, izradi proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.


Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

 Cilj edukacije je pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike sredstava postavlja Europska komisija te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe.
Prijaviti se mogu: : Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.
 

Izrada studija predizvodivosti/studija izvedivosti/analiza toškova i koristi

Cilj edukacije je razviti kompetencije za aktivnu primjenu znanja u području studija izvodljivosti i analize troškova i koristi s naglaskom na projekte financirane iz EU/javnih sredstava, dakle sukladno smjernicama Europske komisije (tzv. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment projects), u svrhu razrade i procjene (investicijskih) projekata.
Prijaviti se mogu: Razvojne agencije, Jedinice lokalne i regionalne samouprave.


Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

Cilj edukacije je upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj uz pregled dokumentacije za provođenje javne nabave prema PRAG-u, a  prema pojedinim područjima ovisno o provedbi projekata, te nacionalnom zakonodavstvu
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća i javna tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima.
 

Izrada studija utjecaja na okoliša

Cilj edukacije je: Steći stručna znanja za izradu studije utjecaja na okoliš
Prijaviti se mogu: Razvojne agencije, Jedinice lokalne i regionalne samouprave, udruge, poduzetnici.
 

Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Cilj edukacije je steći znanja vezano uz mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, poduzetnici.


Edukacije i radionice u organizaciji Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja