hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

Cilj edukacije je upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj uz pregled dokumentacije za provođenje javne nabave prema PRAG-u, a prema pojedinim područjima ovisno o provedbi projekata, te nacionalnom zakonodavstvu.

Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća i javna tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima.


Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.

Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.


Vještine upravljanja projektom - Project Management

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima.

Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.


Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.

Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.
 

Programi Europske unije

Cilj edukacije dati pregled dostupnih programa Unije za financiranje projektnih aktivnosti prema područjima te dati informacije o osnovnim prijavnim elementima neophodnim za uspješnu prijavu i realizaciju projekata.
 
Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.


Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

Cilj edukacije je pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike sredstava postavlja Europska komisija te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe.

Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi Županijskog partnerskog vijeća, civilno društvo i udruge.


Izrada studija predizvodivosti/studija izvedivosti/analiza toškova i koristi

Cilj edukacije je razviti kompetencije za aktivnu primjenu znanja u području studija izvodljivosti i analize troškova i koristi s naglaskom na projekte financirane iz EU/javnih sredstava, dakle sukladno smjernicama Europske komisije (tzv. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment projects), u svrhu razrade i procjene (investicijskih) projekata.

Tko se može prijaviti?

Razvojne agencije, jedinice lokalne i regionalne samouprave.


Natura 2000 i EU fondovi

Cilj edukacije je da djelatnici regionalnog koordinatora te djelatnika JL(R)S budu informirani i steknu osnovna znanja o Naturi 2000 i pratećim EU fondovima. Rezultat edukacije biti će da će djelatnici regionalnog koordinatora i djelatnici JL(R)S ovladati osnovnim znanjima o NATURA 2000, što će im biti dovoljno za razvoj pristupa i pristup EU fondovima koji prate NATURU 2000.

Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne agencije i tijela državne i javne uprave.


Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

Cilj edukacije  je upoznati  polaznike sa projektiranjem projekata koji  se mogu iskoristiti za izradu dokumentacije po FIDIC-u, razrada tehničkih specifikacija, ishođenje dozvola i suglasnost, usporedba zakona o javnoj nabavi, PRAGA i FIDIC-a, zakonski okviri i priprema natječajne dokumentacije za sve vrste ugovora te crveni i žuti FIDIC.

Tko se može prijaviti?

Razvojne agencije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja