hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Mogućnost financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014.-2020.

Kratki opis: Cilj ove edukacije je upoznavanje i povećanje razine znanja polaznika s dostupnim mogućnostima financiranja za razdoblje 2014.-2020., odnosno s raspoloživim sredstvima iz EU fondova i programa u financijskoj perspektivi do 2020. godine kojima se može financirati čitav niz aktivnosti, od velikih infrastrukturnih projekata, projekata malog i srednjeg gospodarstva, do projekata prekogranične suradnje, ali i svi razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika između razvijenijih i manje razvijenijih područja te  potiču rast i razvoj gospodarstva.
Tko se može prijaviti:Zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, javnih ustanova, udruga, OPG-a, gospodarskog sektora (mali i srednji poduzetnici) te svi zainteresirani.
 

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU

Kratki opis: Cilj ove edukacije je osposobljavanje polaznika za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova učenjem primjerom na konkretnoj studiji slučaja, izradom projektnih prijedloga, izradom plana aktivnosti, planiranjem i izradom proračuna projektnih prijedloga te dodatno osnaživanje kapaciteta za  primjenu postupaka i procedura u pripremi i provedbi projekata.
Tko se može prijaviti:Zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, javnih ustanova, udruga, OPG-a, gospodarskog sektora (mali i srednji poduzetnici) te svi zainteresirani.
 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika sa sustavom financijskog upravljanja i kontrole u provedbi EU projekata (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje), a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava korištenje sredstava na pravilan, etičan, ekonomičan i učinkovit način, usvajanje praktičnih alata za financijsko planiranje i upravljanje te prenošenje i razmjena iskustava iz tog područja.
Tko se može prijaviti: Zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, javnih ustanova, gospodarskog sektora (mali i srednji poduzetnici) te svi zainteresirani.
 

Vještine upravljanja projektom – Project Management

Cilj edukacije je stjecanje znanja i vještina polaznika u samostalnoj pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU strukturnih i investicijskih fondova kako bi se projekt proveo kroz sve faze projektnog ciklusa i obuhvaća upravljanje projektnim ciklusom, metodologiju i organizaciju projekta te načine upravljanja nepravilnostima i rizicima.  
Tko se može prijaviti: Zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, javnih ustanova, gospodarskog sektora (mali i srednji poduzetnici) te svi zainteresirani.
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s načinima i oblicima strateškog planiranja, odnosno metodama i alatima za izradu razvojnih dokumenata, programa i projekata za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike i predstavlja vrlo važan segment uspješnog upravljanja i razvoja lokalne sredine, regije i države.
Tko se može prijaviti: Zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i javnih ustanova. 
 

Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

Cilj edukacije je poznavanje polaznika s načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore koje se dodjeljuju vršiteljima gospodarskih aktivnosti radi osiguranja jednakih mogućnosti za uspjeh, odnosno uvjeta poslovanja te predstavljaju, uz financiranje iz EU strukturnih i investicijskih fondova, i jedan od važnih čimbenika u povećanju konkurentnosti, ali i poticanju domaćih i stranih investitora.
Tko se može prijaviti: Zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i javnih ustanova i gospodarskog sektora (mali i srednji poduzetnici).
 

Izrada studija predizvedivosti /studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Cilj edukacije je stjecanje stručnih znanja i vještina polaznika u izradi studija predizvedivosti, studija izvedivosti i analizi troškova i koristi kao ključnih dokumenata za pripremu projekata većih vrijednosti financiranih iz EU strukturnih i investicijskih fondova, potrebnih kod donošenja odluka o ekonomskoj isplativosti ulaganja i dugoročne održivosti projekta za neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat, kao i prilikom donošenja odluka o razvojnim politikama i koristi za razvojne projekte.
Tko se može prijaviti: Zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i javnih ustanova.
  

Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s mogućnostima financiranja iz EU strukturnih i investicijskih   fondova, pripremom i provedbom projekata za potrebe gospodarstva radi poticanja regionalnog  razvoja te vještina za prepoznavanje i kvalitetnu pripremu i provedbu investicijskih projekata čime se postiže veća iskorištenost dostupnih sredstava i doprinosi gospodarskom razvoju.
Tko se može prijaviti: Zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, javnih ustanova, udruga, OPG-a, gospodarskog sektora (mali i srednji poduzetnici) te svi zainteresirani.


Edukacije i radionice u organizaciji Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja