hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU

Cilj ove edukacije je edukacijskim aktivnostima osposobiti polaznike za pripremu projekata koji će biti prihvatljivi za financiranje iz fondova Europske unije. Polaznici će kroz interaktivne aktivnosti biti osposobljeni za samostalnu pripremu projekata što uključuje npr. popunjavanje projektne dokumentacije, proračun projekta, a edukacija će obuhvatiti i radionice o izradi logičke matrice, projektnih prijedloga, izradi plana aktivnosti, izradi proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne samouprave i privatni sektor.
 

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

Edukacijom se nastoji ukazati na razliku između javne nabave po nacionalnom zakonodavstvu i javne nabave po PRAG-u.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne samuprave i privatni sektor.
 

Financijsko upravljanje kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Cilj ove edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem financijskog sustava upravljanja i kontrole te procesima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, poboljšanje financijsko upravljanja i odlučivanja radi postizanja efikasnosti, kao i obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan i učinkovit način.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne samouprave i privatni sektor.
 

Vještine upravljanja projektom – Project Management

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu fondova EU, s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima te upravljanje rizicima.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne samouprave i privatni sektor.
 

Izrada studija predizvodivosti / studija izvedivost / analiza troškova i koristi

Cilj edukacije je stjecanje stručnih znanja i vještine polaznika za izradu cost/benefit analiza te studija predizvodivosti i izvodivosti.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne samouprave i privatni sektor.
 

Natura 2000 i EU fondovi

Cilj edukacije je stjecanje znanja i vještina vezanih uz planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000 koja je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu, a čiju će se bogatu biološku i krajobraznu raznolikost uključiti i Hrvatska. NATURA 2000 podržava načelo održivog razvoja i njezin cilj je uspostaviti parametre na temelju kojih se gospodarska aktivnost može održavati, a da se pritom čuva biološka raznolikost.
Tko se može prijaviti?
Jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i javne ustanove.
 

Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Cilj edukacije je osposobljavanje polaznika u prepoznavanju investicija prikladnih za prijavu, stjecanje znanja potrebnih za uspješnu izradu projektne prijave i pravilnu provedbu EU natječaj ima svoje kriterije i prihvaća samo određene tipove investicije, da je priprema kvalitetne projektne prijave složen postupak koji zahtijeva specifična znanja i poznavanje metodologija, EU terminologije itd. te da se provedba sastoji od niza aktivnosti kao što su redovito izvještavanje nadležnim institucijama, upravljanje promjenama u projektu.
Tko se može prijaviti? 
Jedinice lokalne i regionalne samouprave te privatni sektor.
 

Programi Europske unije

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s načinom pristupanja i sudjelovanja u Programima unije te predstavljanje Programa unije u kojima će Republika Hrvatska sudjelovati.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne i regionalne samouprave te privatni sektor.
 

Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja fondova EU

Cilj  edukacije je pružanje informacija o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike postavlja Europska komisija te osposobljavanje djelatnika za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne  i regionalne samouprave te privatni sektor.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja