hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Razvojna agencija Zadarske županije - ZADRA d.o.o.

Javna nabava u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Cilj edukacije je upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj.
Tko se može prijaviti? RK (Regionalni koordinator)
Predavač: Jelena Festini – jedna od vodećih stručnjakinja s međunarodnim iskustvom iz područja Javne nabave; ekspert evaluator na postupcima javne nabave, član brojnih EU projekata tehničke pomoći u dijelu javne nabave, upoznata s hrvatskim zakonima i propisima u dijelu javne nabave kao i PRAG-om.

 
Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore.
Tko se može prijaviti? RK (Regionalni koordinator)
Predavač: Hrvojka Skoković – (Prvi korak – Poduzetnički centar d.o.o. – direktorica); konzultantica iz područja fondova EU-a za poduzetništvo i javni sektor; poznavanje politika EU-a, posebice politika regionalnog razvoja i instrumenata tih politika; savjetovanje sektora poduzetništva vezano za korištenje bespovratnih potpora (nacionalnih te EU); klasterizacija, tehnička pomoć na projektima EU-a čiji su korisnici Ministarstvo gospodarstva te Ministarstvo poduzetništva i obrta; rad u svim fazama PCM-a; razrada i strukturiranje Projektnih ideja potencijalnih korisnika; izrada prijavne dokumentacije za sufinanciranje projekata iz nacionalnih i fondova EU; izrada studija pred-izvodljivosti i studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekte za koje se traži sufinanciranje iz EU; organizacija i održavanje edukativnih radionica i prezentacija na temu fondova EU-a; istraživanje tržišta; provedba projekata; projektni menadžment.


Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/ analiza troškova i koristi

Cilj edukacije je steći stručna znanja za izradu cost/benefit analiza, te studija predizvedivosti i izvedivosti.
Tko se može prijaviti? RK ( Regionalni koordinator)
Predavač: Ivan Sertić – predavač, dokazano iskustvo u ishođenju EU sredstava temeljem njegovih FSCBA i to u iznosima preko 20 milijuna eura.


Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

Cilj edukacije je educirati polaznike o primjenama modela ugovor FIDIC u Hrvatskoj. Međunarodno udruženje savjetodavnih inženjera koji su nizom pravila koja se odnose na građevinske projekte definirali ugovorne odnose.
Tko se može prijaviti? RK (Regionalni koordinator)
Predavač: Morana Ilić Berdović – odvjetnica, obavlja odvjetničke poslove; pravno savjetovanje, pregovaranje, sastavljanje ugovora i isprava o drugim pravnim poslovima, zastupanje stranaka u sudskim i izvansudskim postupcima te drugi odvjetnički poslovi iz područja trgovačkog prava, prava društava, prava intelektualnog vlasništva, radnog prava, stečajnog prava, ovršnog prava, vlasničkopravnih odnosa, koncesija, prava tržišnog natjecanja i dr.


Mogućnost financiranja kroz europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014.­2020.

Cilj edukacije je upoznavanje s dostupnim mogućnostima financiranja za razdoblje 2014.­2020.
Tko se može prijaviti? JL/R/S ( Jedinica lokalne i regionalne samouprave)
Predavač: Marica Babić – (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA) zamjenica ravnateljice – mr.sc.; izrada strateških dokumenata i izvješća o provedbi istih, pripremala brojne projekte za natječaje iz EU fondova; provodila brojne projekte. Opis radnog mjesta: priprema i provedba projekata financiranih sredstvima EU; praćenje i informiranje o natječajima iz EU fondova i programa zajednice; savjetovanje u pripremi projekata; suradnja s javnim, privatnim i civilnim sektorom te izgradnja partnerstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini.


Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova. Edukacija treba uključiti predavanje na konkretnoj studiji slučaja i radionice o izradi projektnih prijedloga, izradi plana aktivnosti, izradi proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.
Tko se može prijaviti? JL/R/S ( Jedinica lokalne i regionalne samouprave)
Predavač: Renata Marušić  - (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA) voditeljica odjela za provedbu EU projekata; dipl. oec.: Opis radnog mjesta:  osmišljavanje, priprema i provedba projekata; suradnja s javnim, privatnim i civilnim sektorom te izgradnja partnerstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini; koordinacija rada timova za provedbu projekata u kojima agencija sudjeluje kao nositelj ili partner; planiranje i nadzor provedbe projektnih aktivnosti kako bi se osigurali predviđeni rokovi i ostvarenje rezultata unutar projekata; savjetovanje članova projektnih timova u provedbi projekata vezano za financijske, administrativne i druge aspekte provedbe; nadzor i savjetovanje u pripremi izvješća tijekom provedbe projekata.


Vještine upravljanja projektom ­ Project Management

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu Europskih strukturnih i investicijskih fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima.
Tko se može prijaviti? JL/R/S ( Jedinica lokalnei regionalne  samouprave)
Predavač: Martina Matešić - (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA) savjetnica  odjela za regionalni razvoj – mag.oec.; pripremala brojne projekte za natječaje iz EU fondova; provodila brojne projekte. Opis radnog mjesta: priprema i provedba projekata financiranih sredstvima EU; praćenje i informiranje o natječajima iz EU fondova i programa zajednice; savjetovanje u pripremi projekata., suradnja s javnim, privatnim i civilnim sektorom te izgradnja partnerstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini.


Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.
Tko se može prijaviti? JL/R/S ( Jedinica lokalne i regionalne samouprave)
Predavač: Marica Babić – (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA) zamjenica ravnateljice – mr.sc.; izrada strateških dokumenata i izvješća o provedbi istih, pripremala brojne projekte za natječaje iz EU fondova; provodila brojne projekte. Opis radnog mjesta: priprema i provedba projekata financiranih sredstvima EU; praćenje i informiranje o natječajima iz EU fondova i programa zajednice; savjetovanje u pripremi projekata; suradnja s javnim, privatnim i civilnim sektorom te izgradnja partnerstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini.


Edukacije o EU fondovima za potrebe  gospodarstva

Cilj edukacije je steći znanja vezano uz mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva.
Tko se može prijaviti? JL/R/S ( Jedinica lokalne i regionalne  samouprave)
Predavač: Ana Cvitković - (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA) savjetnica za provedbu EU projekata, dipl. oec.; pripremala brojne projekte za natječaje iz EU fondova; provodila brojne projekte. Opis radnog mjesta: priprema i provedba projekata financiranih sredstvima EU; praćenje i informiranje o natječajima iz EU fondova i programa zajednice; savjetovanje u pripremi projekata.
 

Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Cilj edukacije je pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike sredstava postavlja europska komisija te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe.
Tko se može prijaviti? JL/R/S ( Jedinica lokalne i regionalne samouprave)
Predavač: Renata Marušić  - (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA) voditeljica odjela za provedbu EU projekata; dipl. oec.: Opis radnog mjesta:  osmišljavanje, priprema i provedba projekata; suradnja s javnim, privatnim i civilnim sektorom te izgradnja partnerstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini; koordinacija rada timova za provedbu projekata u kojima agencija sudjeluje kao nositelj ili partner; planiranje i nadzor provedbe projektnih aktivnosti kako bi se osigurali predviđeni rokovi i ostvarenje rezultata unutar projekata; savjetovanje članova projektnih timova u provedbi projekata vezano za financijske, administrativne i druge aspekte provedbe; nadzor i savjetovanje u pripremi izvješća tijekom provedbe projekata.


Edukacije i radionice u organizaciji Razvojne agencije Zadarske županije - ZADRA d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja