hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o.

Europski strukturni i investicijski fondovi: Mogućnosti financiranja (2014-2020), Priprema prihvatljivih projekata i Informiranje i komunikacija s javnosti.

Kratki opis: Cilj edukacije je stjecanje znanja vezanih uz mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata te uspješnu izradu kvalitetne projektne prijave, upoznavanje s  aktivnostima kao što su natječajne procedure, redovito izvještavanje nadležnim institucijama, upravljanje promjenama u projektu, itd.  Edukacija uključuje i praktični rad na primjerima.
Edukacija su održane u Kolovozu/Rujnu 2015 na tri lokacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji; u Pločama, Orebiću i Dubrovniku.
Predavač: Helena Kangjera, voditeljica Odjela za ruralni razvoj, poljoprivredu i zaštitu okoliša – tvrtka RRA DUNEA d.o.o, Dubrovnik. 
Tko se može prijaviti?
Planirani polaznici edukacija su “voditelji EU projekata” iz  tijela lokalne i regionalne samouprave i agencija koji će novo stečena znanja moći koristiti u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama te u komunikaciji s javnosti. Osim predstavnicima Jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i razvojnim agencijama, edukacije su namijenjene i javnim ustanovama te javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.


Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Kratki opis: Cilj edukacije je steći znanja vezano uz  mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva. Kroz praktičan rad na primjerima polaznici će se upoznati s raspoloživim programskim područjima i natječajima namjenjenim gospodarstvenicima, s natječajnim procedurama i vještinama uspješne pripreme i provedbe projekata kao i metodama strateškog planiranja.
Edukacija su održane u Rujnu 2015 na dvije lokacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji; u Orebiću i Dubrovniku.
Predavač: Marija Memunić Butigan, Viša stručna suradnica za regionalni razvoj – tvrtka RRA DUNEA d.o.o, Dubrovnik.
Tko se može prijaviti?
Planirani polaznici edukacija su “voditelji EU projekata” iz  tijela lokalne i regionalne samouprave i agencija koji će novo stečena znanja moći koristiti u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama te u komunikaciji s javnosti. Osim predstavnicima Jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i razvojnim agencijama, edukacije su namijenjene i javnim ustanovama te javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.


Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Kratki opis:
Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Polaznici će se upoznati s metodama i alatima za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u javnom upravljanju, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.
Edukacija su održane Kolovozu/Rujnu 2015 na dvije lokacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji; u Pločama i Dubrovniku.
Predavač: Marija Memunić Butigan, Viša stručna suradnica za regionalni razvoj – tvrtka RRA DUNEA d.o.o, Dubrovnik.
Tko se može prijaviti?
Planirani polaznici edukacija su “voditelji EU projekata” iz  tijela lokalne i regionalne samouprave i agencija koji će novo stečena znanja moći koristiti u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama te u komunikaciji s javnosti. Osim predstavnicima Jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i razvojnim agencijama, edukacije su namijenjene i javnim ustanovama te javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.
 

U TIJEKU PROVEDBE


Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Kratki opis: Cilj radionice je pripremiti polaznike na samostalnu pripremu i ocjenjivanje investicijskih studija s analizom troškova i koristi za regionalne razvojne projekte sufinancirane EU sredstvima prema vodiču za analizu troškova i koristi Europske komisije 2014-2020. Tijekom radionice predstavljeni teoretski dio će se analizirati u praktičnoj primjeni kroz studije slučaja. Studije slučaja se temelje na šest anonimnih primjera velikih projekata koji su zatražili sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, odabranih od strane predavača na temelju sektorske i tehničke relevantnosti. 
Edukacija su trenutno održava u Dubrovniku.
Predavač: Bojan Bajić, mag.oec, investicijski projektant i vođa projekata - tvrtka INOVACIJE I RAZVOJ d.o.o, Zagreb
Tko se može prijaviti?
Planirani polaznici edukacija su “voditelji EU projekata” iz  tijela lokalne i regionalne samouprave i agencija koji će novo stečena znanja moći koristiti u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama te u komunikaciji s javnosti. Osim predstavnicima Jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i razvojnim agencijama, edukacije su namijenjene i javnim ustanovama te javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.
 

Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

Kratki opis: Cilj edukacije je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore, a obuhvaća slijedeće pod-teme: državne potpore i EU fondovi, pravila kompatibilnosti, uredba o skupnom izuzeću 2014-2020, informacije o potporama male vrijednosti, ostale uredbe te praktični dio.
Edukacija su trenutno održava u Dubrovniku.
Predavač: Bojan Bajić, mag.oec, investicijski projektant i vođa projekata - tvrtka INOVACIJE I RAZVOJ d.o.o, Zagreb
Tko se može prijaviti?
Planirani polaznici edukacija su “voditelji EU projekata” iz  tijela lokalne i regionalne samouprave i agencija koji će novo stečena znanja moći koristiti u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama te u komunikaciji s javnosti. Osim predstavnicima Jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i razvojnim agencijama, edukacije su namijenjene i javnim ustanovama te javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.
 

U PLANU PROVEDBE


Vještine upravljanja projektom - Project Management i Javna nabava u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Kratki opis: Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu Europskih strukturnih i investicijskih fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima. Polaznici će se upoznati i s načelima, metodama i primjenom javne nabave u projektima EU kroz praktični rad na primjerima.
Edukacija će se održati u Listopadu 2015 na tri lokacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji; u Pločama, Orebiću i Dubrovniku.
Predavač: Franica Miloš, Viša stručna suradnica – tvrtka RRA DUNEA d.o.o, Dubrovnik.
Tko se može prijaviti?
Planirani polaznici edukacija su “voditelji EU projekata” iz  tijela lokalne i regionalne samouprave i agencija koji će novo stečena znanja moći koristiti u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama te u komunikaciji s javnosti. Osim predstavnicima Jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i razvojnim agencijama, edukacije su namijenjene i javnim ustanovama te javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.
 

„Natura 2000  i Europski strukturni i investicijski fondovi“

Kratki opis: Cilj edukacije je  steći znanja vezano uz planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000. Polaznici edukacije upoznati će se s ekološkoj mreži, zakonskom regulativom u RH, te će dobiti informacje o planiranju i provedbi investicijskih projekata unutar ekološke mreže. Edukacija uključuje i praktični rad na primjerima.
Edukacija će se održati u Listopadu 2015 na dvije lokacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji; u Dubrovniku i Metkoviću.
Predavač: Zoran Poljanec, Voditelj operativnih poslova u zaštiti okoliša – tvrtka DLS d.o.o, Rijeka
Tko se može prijaviti?
Planirani polaznici edukacija su “voditelji EU projekata” iz  tijela lokalne i regionalne samouprave i agencija koji će novo stečena znanja moći koristiti u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama te u komunikaciji s javnosti. Osim predstavnicima Jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i razvojnim agencijama, edukacije su namijenjene i javnim ustanovama te javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.


Edukacije i radionice u organizaciji Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja