hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o. - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije  / Programi Europske unije / Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

Kroz edukaciju Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije osposobiti će se polaznici za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje npr. popunjavanje projektne dokumentacije, prijavnice i proračun projekta. Edukacija će uključiti i radionice o izradi projektnih prijedloga, izradi plana aktivnosti, izradi proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.

Edukacijom Programi Europske unije će se također kroz prikaz Programa Europske unije upoznati polaznike s načinom pristupanja i sudjelovanja u Programima Unije te će se predstaviti Programi Unije u kojima Republika Hrvatska sudjeluje.

Cilj edukacije Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova je pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike sredstava postavlja Europska komisija te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe.

Na edukaciju se mogu prijaviti tijela lokalne i regionalne samouprave (22 JLRS u Dubrovačko-neretvanskoj županiji), RK, razvojne agencije grada Dubrovnika Dura d.o.o., Razvojna agencija grada Korčule Kora d.o.o., Lokalne akcijske grupe na području DNŽ: LAG5, LAG NERETVA, LAG2, te njihovi članovi (predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova), profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti), udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.), dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora, mediji), kao i privatne osobe koje se žele educirati.
 

Vještine upravljanja projektom - Project Management /Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima, kao i upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Na edukaciju se mogu prijaviti tijela lokalne i regionalne samouprave (22 JLRS u Dubrovačko-neretvanskoj županiji), RK, razvojne agencije grada Dubrovnika Dura d.o.o., Razvojna agencija grada Korčule Kora d.o.o., Lokalne akcijske grupe na području DNŽ: LAG5, LAG NERETVA, LAG2 te njihovi članovi (predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova, profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti), udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.), razvojne agencije, dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora,mediji), kao i privatne osobe koje se žele educirati.
 

Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Cilj edukacije je steći stručna znanja za izradu cost/benefit analiza te studija predizvedivosti i izvedivosti.

Na edukaciju se mogu prijaviti tijela lokalne i regionalne samouprave (22 JLRS u Dubrovačko-neretvanskoj županiji), RK, predstavnici Lokalnih akcijskih grupa na području DNŽ: LAG5, LAG NERETVA, LAG2, razvojne agencije (Razvojna agencija grada Dubrovnika Dura d.o.o., Razvojna agencija grada Korčule Kora d.o.o) dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora, koje se žele educirati na ovom području.
 

Državne potpore i EU fondovi

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore.

Na edukaciju se mogu prijaviti tijela lokalne i regionalne samouprave (22 JLRS u Dubrovačko-neretvanskoj županiji), RK, razvojne agencije grada Dubrovnika Dura d.o.o., Razvojna agencija grada Korčule Kora d.o.o., Lokalne akcijske grupe na području DNŽ: LAG5, LAG NERETVA, LAG2, te njihovi članovi (predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova, profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti), udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.), razvojne agencije, dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora, mediji), kao i privatne osobe koje se žele educirati.
 

Natura 2000  i EU fondovi

Cilj edukacije je steći znanja vezano uz planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000, koje su zakonske regulative, mogućnosti i ograničenja, planirani zahvati u Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije i Natura 2000.

Na edukaciju se mogu prijaviti tijela lokalne i regionalne samouprave (22 JLRS u Dubrovačko-neretvanskoj županiji), RK, razvojne agencije grada Dubrovnika Dura d.o.o., Razvojna agencija grada Korčule Kora d.o.o., Lokalne akcijske grupe na području DNŽ: LAG5, LAG NERETVA, LAG2 te njihovi članovi (predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova, profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti), udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.), razvojne agencije, dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora, mediji), privatne osobe koje se žele educirati, županijske institucije koje se bave zaštitom okoliša (Upravni odjeli za zaštitu okoliša i prirode DNŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području, Zavod za prostorno uređenje DNŽ).
 

Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Cilj edukacije je steći znanja vezano uz mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva.

Na edukaciju se mogu prijaviti tijela lokalne i regionalne samouprave (22 JLRS u Dubrovačko-neretvanskoj županiji), RK, razvojne agencije grada Dubrovnika Dura d.o.o., Razvojna agencija grada Korčule Kora d.o.o., Lokalne akcijske grupe na području DNŽ: LAG5, LAG NERETVA, LAG2 te njihovi članovi (predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova, profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti), udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.), razvojne agencije, dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora, mediji), kao i privatne osobe koje se žele educirati.
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekta

Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.

Na edukaciju se mogu prijaviti tijela lokalne i regionalne samouprave (22. JLRS u Dubrovačko-neretvanskoj županiji), RK, razvojne agencije grada Dubrovnika Dura d.o.o., Razvojna agencija grada Korčule Kora d.o.o., Lokalne akcijske grupe na području DNŽ: LAG5, LAG NERETVA, LAG2 te njihovi članovi (predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova, profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti), udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.), razvojne agencije, dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora, mediji), kao i privatne osobe koje se žele educirati.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja