hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna Razvojna Agencija Međimurje - REDEA d.o.o.

Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014. – 2020. (OP-ovi HU-HR i SI-HR i transnacionalni programi suradnje)

Kratak opis: Edukacija će se sastojati od detaljnog predstavljanja OP SI-HR i OP HU-HR te ostalih programa teritorijalne suradnje koji se na području MŽ ne koriste dovoljno. U sklopu ove edukacije govorit će se o OP KiK i ULJP, jer su ti programi relativno novi predstavnicima JLP(R)S, odnosno potrebno ih je educirati za bolje povezivanje njihovih projektnih ideja s aktualnim izvorima financiranja.
Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne institucije i institucije u vlasništvu JLP(R)S-ova, obrazovne institucije, regionalni koordinator.
 

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Kratak opis: Teorijski će se obraditi proces pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije s grupnim vježbama. Četvrti dan edukacije planiran je terenski posjet na području Međimurske županije primjeru dobre prakse u pripremi projektnih prijedloga. Nakon teorijskog dijela, održat će se individualizirane praktične vježbe odnosno projektne klinike.
Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne institucije i institucije u vlasništvu JLP(R)S-ova, obrazovne institucije, regionalni koordinator.
 

Vještine upravljanja projektom – Project Management

Kratak opis: Polaznicima će se prezentirati alati uspješnog upravljanja projektima kako bi se postigli planirani rezultati i ciljevi projekta. Prva tri dana edukacije polaznicima će se prezentirati teorijski dio upravljanja projektom. Nakon teorijskog dijela edukacije, jedan dan namijenjen je individualnim projektnim klinikama.
Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne institucije i institucije u vlasništvu JLP(R)S-ova, obrazovne institucije, regionalni koordinator.
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Kratak opis: Naglasak će biti na trenutačnu pripremu i izradu Razvojne strategije Međimurske županije kao krovnog strateškog dokumenta u županiji te naučiti JLR(P)S-ove kako planirati i postavljati prioritete za daljnji razvoj njihove lokalne zajednice te naglasiti potrebu usklađenosti strateških dokumenata na svim razinama.
Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne institucije i institucije u vlasništvu JLP(R)S-ova, obrazovne institucije, regionalni koordinator.
 

Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva (priprema i provedba poduzetničkih projekata i priprema i provedba projekata financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda)

Kratak opis: Specijalizirane edukacije namijenjene poduzetnicima i poljoprivrednicima. Poseban naglasak bit će na mogućnostima financiranja poduzetničkih inicijativa i ideja te inicijativa s područja ruralnog razvoja.
Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne institucije i institucije u vlasništvu JLP(R)S-ova, obrazovne institucije, regionalni koordinator, poduzetnici, poljoprivrednici.
 

Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

Kratak opis: Edukacija namijenjena djelatnicima regionalnog koordinatora kako bi se sami djelatnici mogli informirati o novim regulativama i propisima dodjele državnih potpora nakon stupanja Hrvatske u EU.
Tko se može prijaviti? Regionalni koordinator.
 

Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Kratak opis: Edukacija je namijenjena regionalnim koordinatorima. Cilj edukacije je približiti polaznicima ulogu studije predizvedivosti i studije izvedivosti u razvoju projekta za financiranje iz EU fondova  (utjecaj investicijskih troškova, operativnih prihoda i operativnih troškova, te faktora rizika na opravdanost projekta i stupanj financiranja iz EU fondova, kao i osnovne analize troškova i koristi projekta). Edukacija će biti organizirana u suradnji s Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja PORA.
Tko se može prijaviti? Regionalni koordinatori.


Edukacije i radionice u organizaciji Regionalne Razvojne Agencije Međimurje - REDEA d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja