hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o.

Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014.-2020.

Kratki opis: Cilj ove edukacije je podići razinu znanja djelatnika jedinica lokalne i regionalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) o mogućnostima zakroz Europske strukturne i investicijske fondove. Edukaciju će provoditi djelatnici regionalnog koordinatora. Rezultat edukacije bit će podignuta razina znanja i vještina polaznika o mogućnostima za financiranje iz programa EU, kao i saznanja o područjima koja su direktno vezana i relevantna za to područje.
Tko se može prijaviti: djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća…


Financijsko upravljanje i kontorla provedbe projekata financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

Kratki opis: Cilj ove edukcije je podići  razinu znanja djelatnika jedinica lokalne i regionalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) sa razvojem sustava financijskog upravljanja, kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšavanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičanm ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. Edukaciju će provoditi djelatnici regionalnog koordinatora.
Tko se može prijaviti: djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća…


Vještine upravljanja projektom – Project Management

Kratki opis: Cilj ove edukacije je podići razinu znanja i vještina djelatnika JLP(R)S o procesima upravljanja projektima, tzv. Project Management (koji uključuje upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima). Edukacija se sastoji od teorijskig i praktičnog dijela i provoditi će je djelatnici regionalnog koordinatora.
Tko se može prijaviti: djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća…


Natura 2000 i Europski strukturni i investicijski fondovi

Kratki opis: Cilj ove edukacije je podići razinu znanja i vještina djelatnika regionalnog koordinatora i djelatnika JLP(R)S vezanih uz planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000 što će im biti dovoljno za razvoj pristupa i pristup EU fondovima koji prate Naturu 2000. Edukaciju će provoditi angažirani vanjski stručnjaci.
Tko se može prijaviti: djelatnici regionalnog koordinatora, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća…


Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj    

Kratki opis: Cilj ove edukacije je podići razinu znanja i vještina djelatnika regionalnog koordinatora i djelatnika JLP(R)S vezanihuz primjenu modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj, te sa nizom pravila koje se odnose na  građevinske projekte kojima se definiraju ugovorni odnosi. Edukaciju će provoditi angažirani vanjski stručnjaci.
Tko se može prijaviti: djelatnici regionalnog koordinatora, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća…


Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Kratki opis: Cilj ove edukacije je podići razinu znanja i vještina djelatnika regionalnog koordinatora i djelatnika JLP(R)S vezanih uz mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva što uključuje pregled dostupnih fondova za financiranje gospodarstva, uvjete prijave te prijavne obrazce i način prijave. Edukaciju će provoditi angažirani vanjski stručnjaci.
Tko se može prijaviti: djelatnici regionalnog koordinatora, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća…


Edukacije i radionice u organizaciji Regionalne Razvojne Agencije Požeško-slavonske županije d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja