hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

KRATKI OPIS

Cilj ove edukacije je podići razinu znanja djelatnika jedinica lokalne i regionalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) o procesu pripreme projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Edukacije će uključivati i radionice o razvoju projektne ideje i izradi projektnih prijedloga. Edukaciju će provoditi djelatnici regionalnog koordinatora. Rezultat edukacije biti će podignuta razina znanja i vještina polaznika o pripremi projekata za prijavu na natječaje EU, kao i saznanja o područjima koja su direktno vezana i relevantna za to područje.
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, te s njima povezanih ili od njih osnovanih pravnih osoba. 
 

Vještine upravljanja projektom - Project Management (upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje  nepravilnostima, upravljanje rizicima)

KRATKI OPIS

Cilj ove edukacije je podići razinu znanja i vještina djelatnika JLP(R)S o procesima upravljanja projektima, tzv. Project Management (koji uključuje upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima). Edukaciju će provoditi djelatnici regionalnog koordinatora. Kao rezultat edukacije ističe se kako će djelatnici JLP(R)S ovladat znanjima i tehnikama neophodnim u procesu provedbe projekta, što drugim riječima nazivamo upravljanje projektom. Radit će se teorijska edukacija, ali će polaznici raditi i na praktičnim, vlastitim primjerima.
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, te s njima povezanih ili od njih osnovanih pravnih osoba.  
 

Državne potpore  i EU fondovi

KRATKI OPIS

Cilj ove edukacije je podići razinu znanja i vještina djelatnika regionalnog koordinatora i djelatnika JLP(R)S o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore i EU fondove. Državne su potpore svi stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države koje dodjeljuju davatelji državne potpore; one narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje. Edukacija će obuhvatiti sljedeće teme: osnovne pojmove vezane uz ovu tematiku, potpore male vrijednosti, vrste državnih potpora, podjela državnih potpore prema namjeni (horizontalne, sektorske, regionalne potpore), predviđena dopuštenja izuzeća od opće zabrane na temelju koji se može odobriti državna potpora te kako državne potpore utječu na  udio sufinanciranja projekata iz EU fondova i druga pitanja vezana uz EU fondove i državne potpore. Edukaciju će provoditi angažirani vanjski stručnjaci. Rezultat edukacije bit će podignuta razina znanja regionalnog koordinatora i djelatnika JLP(R)S o zakonodavnom okviru na području tržišnog natjecanja i državnih potpora te kako ono utječe na projekte financirane iz fondova Europske unije.
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Djelatnici regionalnog koordinatora, potom  jedinica lokalne i regionalne samouprave, te s njima povezanih ili od njih osnovanih pravnih osoba. 
 

Izrada studija predizvedivost/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

KRATKI OPIS

Cilj ove edukacije je podići razinu znanja i vještine djelatnika regionalnog koordinatora i djelatnika JLP(R)S o izradi studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi. Edukaciju će provoditi angažirani vanjski stručnjaci. Kao rezultat edukacije ističe se kako će regionalni koordinatora i djelatnici JLP(R)S ovladati osnovnim i naprednim znanjima u pripremi studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi.
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Djelatnici regionalnog koordinatora, potom jedinica lokalne i regionalne samouprave, te s njima povezanih ili od njih osnovanih pravnih osoba.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja