hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

Javna nabava u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Kratki opis: upoznavanje djelatnika s pravilima javne nabave u kontekstu korištenja ESI fondova
Tko se može prijaviti? Djelatnici jedinica lokalnih samouprava i županijskih institucija


Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Kratki opis:  educiranje djelatnika da razumiju sadržaj i obavezne dijelove studija predizvedivosti/studija izvedivosti/ analiza troškova i koristi te znaju napisati projektni zadatak za izradu tih studija i pratiti kvalitetu njihove izrade
Tko se može prijaviti? Djelatnici jedinica lokalnih samouprava i županijskih institucija
 

Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014.-2020.

Kratki opis: upoznavanje polaznika o dostupnim mogućnostima financiranja kroz ESI fondove i programe
Tko se može prijaviti? Djelatnici jedinica lokalnih samouprava i županijskih institucija


Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Kratki opis: edukacija polaznika da se osposobe za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova. Naglasak će biti na odabiru prihvatljivih projekata koji zadovoljavaju potrebe Zagrebačke županije.
Tko se može prijaviti? Djelatnici jedinica lokalnih samouprava i županijskih institucija
 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Kratki opis: upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja, kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, te obavljanje poslova na pravilan, ekonomičan, etičan, učinkovit i djelotvoran način
Tko se može prijaviti? Djelatnici jedinica lokalnih samouprava i županijskih institucija
 

Vještine upravljanja projektom – Project Management

Kratki opis: educiranje polaznika da se osposobe za samostalnu pripremu projekata u kontekstu Europskih strukturnih i investicijskih fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, nepravilnostima i rizicima
Tko se može prijaviti? Djelatnici jedinica lokalnih samouprava i županijskih institucija
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Kratki opis: upoznavanje polaznika s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata
Tko se može prijaviti? Djelatnici jedinica lokalnih samouprava i županijskih institucija
 
Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 
Kratki opis: pružanje polaznicima osnovnih informacija o uvjetima vidljivosti sukladno zahtjevima Europske komisije te osposobljavanje polaznika za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe
Tko se može prijaviti? Djelatnici jedinica lokalnih samouprava i županijskih institucijaEdukacije i radionice u organizaciji Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja