hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Cilj ove edukacije je upoznavanja djelatnika s načinima i oblicima strateškog planiranja kao podloge za pripremu projekata.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici Regionalne razvojne agencije
 

Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi 

 Cilj ove edukacije je omogućiti  polaznicima da razumiju sadržaj i obavezne dijelove  studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi  te znaju napisati projektni zadatak za izradu tih studija i pratiti kvalitetu njihove izrade.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici Regionalne razvojne agencije i županijskih institucija
 

Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Cilj ove edukacije je upoznati djelatnike s mogućnostima financiranja poduzetničkih projekata iz EU fondova.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici Regionalne razvojne agencije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU

Cilj ove edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje popunjavanje prijavnice, projektne dokumentacije, izradu projektnih prijedloga, plana aktivnosti, proračuna projektnog prijedloga i pregled natječajnih procedura. Naglasak će biti na odabiru prihvatljivih projekata koji zadovoljavaju potrebe Zagrebačke županije.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici JLS-ova i županijskih institucija
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Cilj ove edukacije je upoznavanja polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja, kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, te obavljanje poslova na pravilan, ekonomičan, etičan i učinkovit način.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici JLS-ova i županijskih institucija
 

Vještine upravljanja projektom – Project Management

Cilj ove edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, nepravilnostima i rizicima.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici JLS-ova i županijskih institucija
 

Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva

 Cilj ove edukacije je upoznavanja polaznika o mogućnostima financiranja iz EU fondova te stjecanja znanja o pripremi i provedbi projekata za potrebe gospodarstva.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici JLS-ova i županijskih institucija
 

Programi Europske unije

 Cilj ove edukacije je upoznavanja polaznika o načinu pristupanja i sudjelovanja u programima Unije u kojima sudjeluje RH s posebnim naglaskom na programe interesantne Zagrebačkoj županiji.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici JLS-ova i županijskih institucija
 

Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

 Cilj ove edukacije je pružanja osnovnih informacija o uvjetima vidljivosti sukladno zahtjevima Europske komisije te osposobljavanje djelatnika za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici JLS-ova i županijskih institucija
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja