hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalni koordinatori

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za program "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije" za 2015. godinu u svrhu dodjele financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Cilj ovog programa je ojačati ljudske kapacitete u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.

Poziv za iskaz interesa

Dodatak A - Kontrolni obrazac

Dodatak B - Prijavni obrazac

Dodatak C - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Dodatak D - Upitnik za ocjenu provedene edukacije

Dodatak E - Izvješće o provedenim edukativnim aktivnostima i utrošenim sredstvima

Izmjena Poziva za iskaz interesa

Dodatak A - Kontrolni obrazac

Dodatak B - Prijavni obrazac

Dodatak C - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Dodatak D - Upitnik za ocjenu provedene edukacije

Dodatak E - Izvješće o provedenim edukativnim aktivnostima i utrošenim sredstvima


Razvojne agencije

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.

Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko posavske županije d.o.o.

Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o.

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti
u Koprivničko-križevačkoj županiji

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

Regionalna Razvojna Agencija Međimurje – REDEA d.o.o.

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Agencija za razvoj Varaždinske županije, Društvo za usluge privlačenja investicija, otvaranje radnih mjesta, obrazovanje i izradu projekata za privlačenje sredstava EU d.o.o.

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA d.o.o.

Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja