hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

SAFU vaš twinning out partner

SAFU vaš twinning out partner

Jedan od najvećih izazova za nove države članice Europske unije, zemlje pristupnice, kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo je provedba reformi te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije. Kako bi odgovorila na taj izazov, EU je osmislila twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

SAFU od svog osnivanja obavlja aktivnosti administrativnog twinning ureda, pri čemu ima ključnu ulogu u koordinaciji twinning instrumentom u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici. Obavljajući navedenu ulogu, SAFU (uključujući SJFU kao pravnog prednika) je tijekom 16 godina bio uključen u koordinaciju, ugovaranje, provedbu te plaćanja za 210 twinning i twinning light projekata ukupne ugovorene vrijednosti veće od 126 milijuna EUR.
Detaljnije informacije o twinning instrumentu pronađite na http://www.safu.hr/hr/twinning.

Iako je trenutno i dalje država korisnica twinning instrumenta, Republika Hrvatska je istodobno u mogućnosti biti twinning partner drugim državama korisnicama, prenoseći im svoja znanja i iskustva u razvoju moderne i učinkovite administracije kroz twinning instrument (twinning out). Dugogodišnje iskustvo SAFU-a stjecano kroz ugovaranje i nadzor provedbe iznimno velikog broja twinning ugovora predstavlja osnovu koja može doprinijeti konkurentnosti sustava uspostavljenog za provedbu twinning instrumenta.
Praktična znanja stjecana kroz pripremu i provedbu twinning projekata u Republici Hrvatskoj izravno su primjenjiva na provedbu projekata koje bi u drugim državama provodile hrvatske institucije, s krajnjim ciljem osiguranja kvalitete usluga pruženih od strane institucija Republike Hrvatske putem twinning instrumenta.

U twinning out projektima, tj. projektima koje hrvatske institucije provode u drugim zemljama korisnicama twinning instrumenta, SAFU može pružiti podršku instituciji koja se prijavljuje na twinning natječaj kroz sljedeće aktivnosti u procesu prijave i mogućoj budućoj provedbi projekta:

  • Izrada prvog nacrta projektnog prijedloga te kontrola kvalitete projektnih prijedloga izrađenih u suradnji s hrvatskim institucijama;
  • Izrada nacrta twinning i twinning light ugovora te kontrola kvalitete ugovora;
  • Podrška u provedbi projekta kroz pomoć u izradi popratnih pisama, operativnih popratnih pisama i dodataka ugovoru;
  • Pomoć u izradi izvještaja o provedbi projekta, a posebice izrada financijskog dijela izvještaja;
  • Priprema, organizacija i praćenje misija kratkoročnih stručnjaka u projektu;
  • Financijsko upravljanje projektom kroz provođenje plaćanja i vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih evidencija.

Ukoliko želite saznati više informacija o mogućoj suradnji vaše institucije i SAFU u pripremi i provedbi twinning projekata, obratite se u SAFU putem elektroničke pošte twinning@safu.hr.

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja