hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Seminar o korištenju financijskih instrumenata u Hrvatskoj

Seminar o korištenju financijskih instrumenata u Hrvatskoj


Seminar "FI delivering ESI funds" na temu korištenju financijskih instrumenata u sklopu provedbe Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u Hrvatskoj održat će se 24. studenoga 2015. u Zagrebu, u hotelu Westin.

Seminar organizira Fi-compass, savjetodavni servis za financijske instrumente Europske komisije (Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku, DG REGIO) i Europske investicijske banke.

Svrha seminara je sudionicima predstaviti mogućnosti postizanja ciljeva ESIF-a korištenjem financijskih instrumenata u financijskom razdoblju 2014.-2020., a glavne teme kojima će se baviti uključuju uspostavu financijskih instrumenata i pravni okvir Europske unije za provedbu ESIF-a putem financijskih instrumenata. Sudionici će imati priliku sudjelovati u raspravama i predstavit će im se konkretne studije slučajeva.

Više o sadržaju i organizaciji seminara možete naći na poveznici https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/agenda-seminar-ESI_20151124_Zagreb.pdf.


 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja