hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Slovenija - Hrvatska

Cilj programa

podupirati i poticati održivi razvoj prekograničnog područja između Slovenije i Hrvatske, povećanjem konkurentnosti ključnih sektora te podupiranjem suradnje između različitih sektora -  turizam, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, zaštita prirode i okoliša te kulturne baštine za dugotrajni održivi razvoj.

 

Područja prihvatljiva za financiranje

  • Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Karlovačka, Primorsko-goranska i Istarska županija;
  •  Grad Zagreb, kao pridruženo područje koje može koristiti najviše 20% ukupnih programskih sredstava.  

 

Područja ulaganja (prioriteti i mjere)

Prioriteti

Gospodarski i društveni razvoj

Održivo upravljanje prirodnim resursima

Mjere

Turizam i ruralni razvoj

Razvoj poduzetništva

Društvena integracija

Zaštita okoliša

Očuvanje zaštićenih područja

 

Tko mogu biti korisnici?

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje žele raditi na prekograničnom projektu s najmanje jednim prekograničnim partnerom.

Kao korisnici i podnositelji prijave mogu se javiti: tijela regionalne i lokalne samouprave, javna tijela, fondovi, ustanove ili agencije osnovane od strane države ili općine, ustanove za istraživanje i razvoj, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, ustanove zdravstvene zaštite, institucije za zaštitu prirodne i kulturne baštine, lokalne i regionalne agencije za razvoj itd., nevladine organizacije poput udruga i zaklada, trgovačke, poljoprivredne, obrtničke i industrijske komore, klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, pravna tijela utemeljena privatnim pravom s neprofitnim statusom i svrhom djelovanja kao što su društva, lokalne i regionalne razvojne agencije registrirane kao tvrtke, lokalne turističke organizacije, organizacije za obrazovanje, privatne ustanove itd.

Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u programski prihvatljivom području.

Alokacija po programu i model sufinanciranja

Za razdoblje 2007.-2013. programu je na raspolaganju iznos od 28.946.970 eura.

Projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU (IPA) sredstvima, dok sufinanciranje korisnika iznosi najmanje 15%. Predfinanciranje nije predviđeno.

Alokacija IPA sredstava po projektu iznosi 75.000,00 -2.000.000,00 eura, ovisno o prioritetu i pozivu.

 

Sustav provedbe

Sustav provedbe je tzv. „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju programa bez ograničenja. 

Prijava projekata

Projektni partneri, projektne ideje te pozivi na dostavu projektnih prijedloga mogu se pronaći na : www.mrrfeu.hr i www.si-hr.eu.

 

Kontakt:

Pavle Plamenac (Task Manager)
E-mail: pavle.plamenac@mrrfeu.hr
Tel: +385 (0)1 6447 458
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja