hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Korisnici bespovratnih sredstava financiranih iz strukturnih instrumenata

SAFU u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 od 2014. godine organizira radionice za korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u nadležnosti SAFU koji su u provedbi. Radionice se održavaju u SAFU prema potrebi pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, najmanje 2 puta tijekom trajanja projekata.

U 2015. godini održano je 15 tzv. informativnih radionica za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima u nadležnosti SAFU koji su u provedbi.
Na radionicama su se obrađivale sljedeće teme:
 • Provedba ugovora o bespovratnim sredstvima i postupak provedbe javne nabave za naručitelje koji nisu obveznici ZJN
 • Financijsko upravljanje projektom
 • Terenske provjere
 • Priprema dokumentacije za nadmetanje (ZJN)
 • Upravljanje nepravilnostima

Tko se može prijaviti?
Radionice za korisnike u okviru pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava održavaju se i tijekom 2016. godine, a za svaku radionicu korisnici su pravodobno pozvani na radionice s detaljnim uputama vezano uz način i rok prijave.
Više informacija
 

Javna uprava

Programi izobrazbe namijenjeni su djelatnicima u tijelima državne uprave i javnim ustanovama, korisnicama I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta te su u provedbi od 2010. godine.

Izobrazba je organizirana u obliku poludnevnih i jednodnevnih radionica koje se ponajviše bave različitim vrstama ugovora i financijskim upravljanjem fondova EU, a cilj programa je jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu projekata financiranih iz pretpristupnog fonda IPA i Prijelaznog instrumenta. Radionice se održavaju 2 puta mjesečno, a predavači su djelatnici SAFU-a, stručnjaci u područjima pripreme, ugovaranja i provedbe EU projekata.

U okviru izobrazbe za državnu i javnu upravu održavaju se sljedeće radionice:
 • Priprema dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi
 • Provedba različitih tipova ugovora u okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta
 • Priprema i provedba twinning projekata
 • Terenske provjere ugovora („On the spot checks“) u okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta
 • Upravljanje rizicima u okviru IPA i Prijelaznog instrumenta
 • Upravljanje nepravilnostima u okviru IPA i Prijelaznog instrumenta
 • Provedbene radionice za korisnike bespovratnih sredstava koji se financiraju okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta

Tko se može prijaviti?
Program izobrazbe namijenjen je djelatnicima u tijelima državne uprave i javnim ustanovama RH, odnosno jedinicama za provedbu projekata u institucijama korisnicama projekata financiranih iz I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta u svrhu jačanja njihovih administrativnih kapaciteta za provedbu projekata.
 

Izobrazba u području javne nabave
Program izobrazbe u području javne nabave

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije temeljem ovlaštenja Ministarstva gospodarstva od 17. rujna 2015. godine, KLASA: UP/I-406-01/12-01/13, URBROJ: 526-06-01-02-02/1-15-15, evidencijski broj 20 iz Registra nositelja programa, organizira Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati.

Redovito usavršavanje u području javne nabave

Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave i prvenstveno je namijenjen SAFU zaposlenicima.

Tko se može prijaviti?
Program izobrazbe je trenutno prvenstveno namijenjen djelatnicima SAFU.
Više informacija
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja