hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Sustavnim pristupom strateškom planiranju do većeg gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske

Sustavnim pristupom strateškom planiranju do većeg gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske
U izradi prvi model sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini

U petak 17. veljače u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je prvi sastanak Međuresorne radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Riječ je o zakonu kojim će se urediti planiranje, izrada, donošenje i praćenje provedbe strateških dokumenata, tijela nadležna za koordinaciju sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem te funkcije i zadaće ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave vezana uz strateško planiranje. Također će se definirati vrste i hijerarhija strateških dokumenata, njihova međusobna povezanost s Državnim proračunom Republike Hrvatske i drugim izvorima financiranja, osobito fondovima Europske unije i drugim međunarodnim financijskim instrumentima, način utvrđivanja potrebe za donošenjem strateških dokumenata, mjerenje i vrednovanje učinkovitosti mjera iz strategija za razvoj te druga pitanja vezana uz upravljanje razvojem društva i teritorija.

U radu skupine sudjeluju predstavnici Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ureda za zakonodavstvo, svih ministarstava, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruge općina u Republici Hrvatskoj te predstavnici regionalnih koordinatora za Jadransku i Kontinentalnu Hrvatsku.

„Cilj nam je napraviti sveobuhvatno rješenje koje se tiče razvoja našega društva i teritorija. Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem podrazumijeva definiranje smjera razvoja, prioriteta, ciljeva i željenih ishoda, kao i donošenje odluka o raspoređivanju resursa kako bi se ti ciljevi i ostvarili. Uspostavom ovog sustava moći ćemo rješavati složene društvene izazove koji zahtijevaju dugoročan pristup i bolju koordinaciju“, izjavila je ministrica Gabrijela Žalac te najavila da će radna skupina do kraja lipnja izraditi model sustava strateškog planiranja.

Ministrica je najavila i izradu Nacionalne razvojne strategije 2030., krovnog strateškog dokumenta zemlje kojim će se definirati srednjoročna vizija i najvažniji razvojni ciljevi za budućnost i novo financijsko razdoblje Europske unije.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja