hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Tematske radne skupine

Tematske radne skupine savjetodavne su skupine Koordinacijskog povjerenstva za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: «Koordinacijsko povjerenstvo»). Koordinacijsko povjerenstvo uspostavlja odgovarajuće Tematske radne skupine, definira pravila i procedure rada Tematskih radnih skupina te imenuje vodeća ministarstva Tematskih radnih skupina.

Članovi Tematskih radnih skupina su ministarstva odgovorna za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., te predstavnici relevantnih agencija, javnih poduzeća, ostalih dionika i regija.

Zadaci Tematskih radnih skupina su izrada prijedloga programskih dokumenata s prioritetima, osiguranje uporišta za predložene prioritete u nacionalnim strategijama i planovima te priprema dodatnih relevantnih materijala.

Tijelo odgovorno za koordinaciju programiranja (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje) formulira zadatke za Tematske radne skupine te upute za izvršavanje zadataka. Tematske radne skupine podnose prijedloge i rezultate rada tijelu odgovornom za koordinaciju programiranja.

Na prvoj sjednici Koordinacijskog povjerenstva, održanoj dana 19. studenog 2012. godine usvojen je prijedlog uspostave Tematskih radnih skupina koji se temelji na ukupno sedam Tematskih radnih skupina. Šest tematskih radnih skupina formira se na temelju tematskih ciljeva dok se sedma tematska radna skupina formira zbog obveze izrade Ekonomskog programa Republike Hrvatske.

U nastavku se nalazi popis Tematskih radnih skupina usvojen od strane Koordinacijskog povjerenstva kao i informacije o nadležnim ministarstvima za pojedine Tematske radne skupine:
 

Tematska radna skupina   Tematski cilj
 
Vodeće ministarstvo
 
I.
 
1.Jačanje istraživanja, tehnološkog 
 razvoja i inovacija
 
2.Poboljšani pristup, korištenje te       kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 
  
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
 
II.
3.Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
 
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 
III.
4.Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima
 
5.Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
 
6.Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
 
 
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
 
IV.
7.Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
V.
8.Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
 
9.Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
 
10.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
 
 
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
 
VI.
 
11.Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava
MINISTARSTVO UPRAVE
 
VII. Ekonomski program Republike Hrvatske
 
/
 
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU I MINISTARSTVO FINANCIJA


Popis članova Tematskih radnih skupina

Za sve detaljnije informacije vezane uz rad tematskih radnih skupina potrebno je obratiti se vodećem ministarstvu određene Tematske radne skupine.

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Indikativni godišnji plan objave natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja