hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Transnacionalni program

Područja prihvatljiva za financiranje

Prihvatljiva područja programa su Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Gibraltar). Program poziva i države kandidatkinje i potencijalne EU kandidatkinje iz područja Sredozemlja, pri čemu se sudjelovanje partnera iz tih država (Hrvatska, Albanija, BiH i Crna Gora) financira sredstvima iz fonda Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Na razini Republike Hrvatske programsko područje obuhvaća cijeli teritorij države.

 

Područja ulaganja (Prioriteti i mjere)

Prioriteti

Mjere

Jačanje inovacijskog kapaciteta

Širenje inovativnih tehnologija te znanja i iskustva,

Jačanje strateške suradnje između
aktera gospodarskog razvoja i tijela javne vlasti

Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja

Zaštita i unaprjeđenje prirodnih bogatstava i baštine,

Promicanje energija iz obnovljivih izvora i poboljšanje
energetske učinkovitosti, Sprječavanje pomorskih rizika i
jačanje pomorske sigurnosti,

Sprječavanje i suzbijanje prirodnih rizika

Poboljšanje pokretljivosti i teritorijalne pristupačnosti

Povećanje pomorske pristupačnosti i
prometnih kapaciteta kroz
multimodalnost i intermodalnost,

Podrška korištenju informacijske tehnologije
u cilju bolje pristupačnosti i teritorijalne suradnje

Promicanje policentričnog i integriranog razvoja područja Mediterana

Koordinacija razvojnih politika i usavršavanje
teritorijalnog upravljanja,

Jačanje identiteta i unaprjeđenje kulturnih
bogatstava u cilju bolje integracije područja Mediterana

 

Tko mogu biti korisnici?

Potencijalni korisnici trebaju pripadati jednoj od sljedećih kategorija: rezervati i parkovi prirode; organizacije za promicanje turizma; javne i privatne institucije nadležne za turizam i kulturu, odnosno javne i privatne agencije i instituti koji djeluju u sektoru turizma te lokalni i regionalni dionici u pograničnim područjima;  neprofitne organizacije - tijela državne uprave, regionalna i lokalna samouprava, općine,  gradovi; nevladine udruge; sveučilišta, fakulteti, instituti; klasteri, gospodarske komore; fondovi; regionalne razvojne agencije itd.

Alokacija po programu i model sufinanciranja

Alokacija za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2007. do 2009. godine iznosila je 319.000 EUR. U razdoblju od 2010. do 2013. godine alokacija se povećava na način što su alokacije za sve IPA države korisnice (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija) objedinjene te u navedenom razdoblju iznosi 5.400.000 EUR. Svaka država može iskoristi onoliko sredstava koliko ima kvalitetnih projekata. Minimalni proračun partnera iz IPA zemalja mora biti veći od 100.000 EUR.

Projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU sredstvima, dok sufinanciranje korisnika iznosi najmanje 15%.

Hrvatski partneri sufinanciraju svoje  projekte vlastitim sredstvima, sredstvima partnera na projektu te sredstvima iz drugih izvora (donatori, banke itd.). Isto tako, i u ovom se Programu koristi metoda predfinanciranja od strane EU prema kojoj korisnik dio bespovratnih sredstava (10 %) dobiva unaprijed.

Sustav provedbe

Sustav provedbe od 2010. godine je tzv. „podijeljeno upravljanje“, no hrvatski projektni partneri mogu koristiti samo  alokaciju namijenjenu partnerima iz svih IPA država koje sudjeluju u programu.

Prijava projekata

Projektne partnere, projektne ideje te pozive na dostavu projektnih prijedloga moguće je pronaći na: www.mrrfeu.hr i www.programmemed.eu.

 

Kontakt:

 

Jelena Plavetić (Task Manager)
E-mail: jelena.plavetic@mrrfeu.hr
Tel: +385 (0)1 6391 446
www.mrrfeu.hr
www.programmemed.eu

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja