hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Treće partnerske konzultacije

Treće partnerske konzultacije
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je 29. svibnja u Zagrebu predstavljanje prijedloga Partnerskog sporazuma i partnerske konzultacije za prijedlog Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. Na događaju je sudjelovalo oko 200 predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, nevladinih organizacija, privatnog sektora, socijalnih partnera te akademske zajednice.

Tom prilikom predstavljen je prijedlog Partnerskog sporazuma koji je Republika Hrvatska dostavila Europskoj komisiji 22. travnja ove godine, a predstavljeni su investicijski prioriteti i specifični ciljevi Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije, čija ukupna indikativna alokacija EU sredstava iznosi 6,881 milijardi eura. Niže možete pronaći prezentacije koje su održane tom prilikom, a nakon što proučite prezentaciju prijedloga Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije, pozivamo Vas da popunite kratku online anketu kojom ćete izraziti vlastito mišljenje vezano za predstavljene investicijske prioritete i specifične ciljeve Operativnog programa.  

Osnovni naglasci Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije su sljedeći:
 
  • Više od 3,299 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost: istraživanje i inovacije,  informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje.
  • Gotovo 40 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.
  • Visoki udio ulaganja, više od 3,351 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).
 
Nacrti operativnih programa već su dostavljeni službama Europske komisije u okviru procesa koji se naziva neslužbenim konzultacijama, dok će prijedloge operativnih programa Republika Hrvatska službeno uputiti u roku zadanom za sve zemlje članice - do 22. srpnja 2014. godine.
 
 
  • III. Partnerske konzultacije - On line anketa
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja