hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Veliki uspjeh Republike Hrvatske u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran

Veliki uspjeh Republike Hrvatske u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran
65 hrvatskih projektnih partnera sudjeluje u ukupno 49 projekata odabranih za financiranje u okviru prvog poziva, a Republika Hrvatska u sljedeće dvije godine po prvi puta preuzima vođenje radnog paketa Obalni pomorski turizam.
 
Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran, kojeg čine predstavnici trinaest država, odobrio je ugovaranje 49 projekata u iznosu od 89 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava.
 
U odobrenim projektima sudjeluje 65 partnera iz Hrvatske, s budžetom u vrijednosti od oko 9 milijuna eura. U okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga zaprimljeno je ukupno 375 projektnih prijedloga. Dopune su zatražene u vezi 150 projektnih prijedloga te se rezultati njihovog ocjenjivanja očekuju krajem studenog.
 
Odabrani projekti uskoro će biti ugovoreni te će njihova provedba doprinijeti rješavanju zajedničkih regionalnih izazova u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2 i okoliša. Odabrane projekte možete pronaći na poveznici: http://interreg-med.eu/en/results-of-first-call-for-proposals-modular-horizontal/.
 
Program transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran ima ukupan budžet od 276 milijuna eura, od čega 233 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, kojim se potiče partnerstvo javnih i privatnih institucija iz deset zemalja članica Europske unije: Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija, Ujedinjena Kraljevina te tri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
 
Dodatno, uz odabrana tri tematska prioriteta (inovacije, ekonomija s niskom razinom CO2 i okoliš), 13 država sudionica odlučilo je u Program integrirati međusektorsku os (prioritetnu os 4 Jačanje upravljačkih kapaciteta Mediterana) direktno usmjerenu na kapacitete nacionalnih i regionalnih vlasti za konkretan doprinos procesu upravljanja mediteranskim područjem.
 
Odbor za praćenje Programa odobrio je programsku platformu u okviru prioritetne osi 4, u vrijednosti 18 milijuna eura europskih sredstava u kojoj ispred Republike Hrvatske kao projektni partner sudjeluje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Projekt Platforma sastoji se između ostalog od dva radna paketa tematski fokusirana na područja od strateškog interesa za države sudionice Programa, Obalni pomorski turizam i Pomorski nadzor.

Za vođenje spomenutih tematskih paketa, države sudionice programa prošle su kandidacijski postupak te je na Odboru za praćenje programa prihvaćena kandidatura  Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koje će u naredne dvije godine voditi radni paket Obalni pomorski turizam. Ovo je prvi put da je Republika Hrvatska vodeći partner na jednom od tematskih paketa  strateških platformi transnacionalnih programa. Vodeći partner će koordinirati aktivnosti ključnih dionika na području Mediterana, u smislu prikupljanja podataka, identificiranja nedostataka i predlaganja zajedničkih rješenja, a sve u svrhu pripreme i provedbe projekata od strateškog interesa za sektor obalnog pomorskog turizma.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja