hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

Opis: upoznavanje djelatnika Razvojne agencije VIDRA s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. Predviđeno trajanje edukacije je 8 sati.

Tko se može prijaviti?
Regionalni koordinator VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije


Državne potpore i EU fondovi

Opis: upoznavanje djelatnika Razvojne agencije VIDRA o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore, a predviđeno trajanje je 8 sati.

Tko se može prijaviti?
Regionalni koordinator VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
 

Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Opis: stjecanje stručnih znanja za izradu cost/benefit analiza, te studija predizvedivosti i izvedivosti, a predviđeno trajanje je 40 sati.

Tko se može prijaviti?
Regionalni koordinator VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
 

Izrada studija utjecaja na okoliš

Opis: stjecanje stručnih znanja za izradu studije utjecaja na okoliš. Predviđeno trajanje edukacije je 4 sata.

Tko se može prijaviti?
Regionalni koordinator VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
 

Natura 2000 i EU fondovi (planiranje i provedba investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000)

Opis: stjecanje znanja vezano uz planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000. Predviđeno trajanje edukacije je 4 sata.

Tko se može prijaviti?
Regionalni koordinator VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije


Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

Opis: osposobljavanje polaznika za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova (popunjavanje projektne dokumentacije, prijavnice i proračun projekta). Na radionicama će se izrađivati projektni prijedlozi, planovi aktivnosti, proračuni projektnih prijedloga te će se obaviti pregled natječajnih procedura. Planirano trajanje edukacije je 30 sati.

Tko se može prijaviti?
Edukacija je namijenjena JLPRS, LAG-ovima, školama, udrugama i poduzetnicima.
 

Prijenos znanja o financijskom upravljanju i kontroli provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Opis: upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole, a u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. Predviđeno trajanje edukacije je 24 sata.

Tko se može prijaviti?
Edukacija je namijenjena JLPRS, LAG-ovima, školama, udrugama i poduzetnicima.
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Opis: upoznavanje polaznika s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Polaznici će se upoznati s metodama i alatima za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike. Naglasak je na ŽRS VPŽ. Planirano trajanje edukacije je 8 sati.

Tko se može prijaviti?
Edukacija je namijenjena JLPRS, LAG-ovima, javnim ustanovama i školama.
 

Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Opis: stjecanje znanja vezano uz mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva. Predviđeno trajanje edukacije je 16 sati.

Tko se može prijaviti?
Edukacija je namijenjena JLPRS, LAG-ovima i poduzetnicima.
 

Programi Europske unije

Opis: upoznavanje polaznika s načinom pristupanja i sudjelovanja u Programima Unije te predstavljanje Programa Unije u kojima Republika Hrvatska sudjeluje (HORIZON 2020, COSME, Erasmus+, LIFE, Europa za građane 2014-2020, Kreativna Europa…). Planirano trajanje edukacije je 48 sati.

Tko se može prijaviti?
Edukacija je namijenjena JLPRS, agencijama, LAG-ovima, javnim ustanovama, školama, udrugama i poduzetnicima.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja