hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Više od 712 milijuna kuna za vodnogospodarstvene projekte u Vukovaru, Čakovcu i Županji

Više od 712 milijuna kuna za vodnogospodarstvene projekte u Vukovaru, Čakovcu i Županji
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, gradonačelnici Vukovara, Čakovca i Županje, načelnici općina Borovo, Bogdanovci, Trpinja, Nedelišće, Sv. Juraj na Bregu, Šenkovec, Pribislavec, Strahoninec i Štitar te direktori lokalnih komunalnih poduzeća Vodovod grada Vukovara, Međimurske vode i Komunalac iz Županje potpisali su 28. listopada 2014., u Vukovaru, ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovore o sufinanciranju te ugovore o partnerstvu za infrastrukturne projekte iz područja voda za aglomeracije Vukovar, Čakovec i Županja vrijedne više od 712 milijuna kuna.
 
Spomenuti ugovori potpisani su u sklopu svečanosti „Operativnog programa „Zaštita okoliša“ kojoj je prisustvovao i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, koji je iskazao zadovoljstvo činjenicom da je Republika Hrvatska za sufinanciranje projekata iz zaštite okoliša od Europske unije dobila ukupno 2,1 milijardu kuna za operativno razdoblje 2007. – 2013.
 
Danas potpisani ugovori za projekte gospodarenja vodama, kao i prije nekoliko dana uručenih 15 ugovora za poslovnu infrastrukturu demantiraju sve one skeptike koji govore o EU fondovima. Svi ovi i drugi ugovoreni projekti donijet će posao našim tvrtkama, posebice građevinskim tvrtkama i doprinijeti boljim uvjetima života građana Hrvatske, kazao je potpredsjednik Grčić.
 
Tijekom svečanosti predstavljen je i dosadašnji napredak u gospodarenju otpadom i upravljanju vodama, a najavljena su i daljnja ulaganja. Tijekom operativnog razdoblja 2014. – 2020. primjerice, za vodni sektor (za poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava te za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) Hrvatskoj će putem EU fondova na raspolaganju biti više od 8 milijardi eura.
 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ ukupne je procijenjene vrijednosti veće od 361 milijun kuna i uz grad Vukovar obuhvaća općine Borovo, Bogdanovci i Trpinja. Europska unija sufinancira ovaj projekt s preko 70 posto a u sklopu projekta biti će izgrađena nova vodosprema i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) najvišeg stupnja, provest će se rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne i odvodne mreže te će biti uspostavljen jedinstveni sustav prikupljanja otpadnih voda na području Vukovara i spomenutih općina. Među važnije ciljeve ovog projekta svakako spada i povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 86 % a pokrivenost sustavom trebala bi narasti na 96 %.
 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ procijenjene je vrijednosti od gotovo 77 milijuna kuna te uz Županju obuhvaća i općinu Štitar. Ovaj projekt Europska unija sufinancira sa 73 posto sredstava. Glavne komponente ovog projekta su: izgradnja UPOV-a s najvišim stupnjem pročišćavanja za 17.000 ekvivalent stanovnika, poboljšanje i proširenje sustava odvodnje u Županji, izgradnja sustava odvodnje te priprema za kućne priključke na vodoopskrbni sustav u Štitaru, nabava vozila i opreme za rad i inspekciju kao i uvođenje GIS sustava. Po završetku ovog projekta očekuje se značajno povećanje priključenosti na sustav odvodnje (na 90 %) i vodoopskrbe (na 95 %), što je posebno važno za područje općine Štitar gdje je trenutno na javnu vodoopskrbu priključeno tek 21,5 % kućanstava a sustav javne odvodnje ne postoji.
 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ vrijedan je više od 273 milijuna kuna a Europska unija sufinancira ga sa gotovo 73 posto. Uz grad Čakovec u projekt je uključeno čak pet okolnih općina: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec. Uz modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na najvišu razinu, tijekom projekta bit će izvedena i rekonstrukcija postojećeg sustava i mreže odvodnje koja će biti proširena na nova naselja. Izgradit će se 70-ak kilometara kanalizacijske mreže, 32 nove crpne stanice te se očekuje priključenje više od 8.400 novih korisnika na sustav javne odvodnje. Ovim projektom postići će se zaštita stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u podzemne vode i otvorene vodotoke, točnije u potok Trnavu u kojem završava većina otpadnih voda s ovog područja.
 
Uz zdravlje ljudi i  očuvanje okoliša, svi navedeni projekti doprinijet će povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva ali i usklađivanju vodnog gospodarstva na tim područjima s domaćim i EU propisima.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja