hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Vlada usvojila prijedlog Sporazuma o partnerstvu

Vlada usvojila prijedlog Sporazuma o partnerstvu
Vlada Republike Hrvatske održala je  28. listopada 2014. telefonsku sjednicu Vlade na kojoj je, nakon višemjesečnog usuglašavanja, prihvatila prijedlog Sporazuma o partnerstvu s Europskom unijom.
 
Vlada je zadužila Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije da o tome na odgovarajući način izvijesti sva tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., definirana člankom 5. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014). Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije zaduženo je također da predmetni dokument dostavi Europskoj komisiji na usvajanje.
 
Ovim se Sporazumom utvrđuje nacionalna strategija ulaganja za europske strukturne i investicijske fondove te prioriteti i mehanizmi za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava navedenih fondova, u svrhu provedbe Strategije Europa 2020. – strategije Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.
 
Sadržaj Sporazuma o partnerstvu opisuje na koji će način Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020., uz pomoć sredstava iz proračuna Europske unije koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir za programsko razdoblje 2014.-2020.
 
Prioritetni ciljevi, u skladu s Nacionalnim programom reformi i posebnim preporukama Vijeća EU za Hrvatsku, sa gospodarskim ciljevima Vlade Republike Hrvatske, s obvezama iz Pristupnog ugovora, direktivama Europske unije i pravilima tematske koncentracije fondova su konkurentnost gospodarstva, zaštita okoliša i resursna učinkovitost, razvoj održive i moderne prometne infrastrukture, sudjelovanje na tržištu rada i kvaliteta obrazovanja, siromaštvo, nejednakost i diskriminacija te učinkovitost javne uprave.
 
Sukladno višegodišnjem financijskom okviru,  Hrvatskoj je iz europskog proračuna na raspolaganju 10,676 milijarda eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4,321 milijarda eura, iz Europskog socijalnog fonda 1,516 milijardi eura, iz Kohezijskog fonda 2,559 milijarda eura, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 2,026 milijarda eura te iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 252,6 milijuna eura.

Ovdje možete pročitati:
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja