hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Za poboljšanje socijalne skrbi u Hrvatskoj osigurano gotovo 650 milijuna kuna iz EU fondova

Za poboljšanje socijalne skrbi u Hrvatskoj osigurano gotovo 650 milijuna kuna iz EU fondova
Pristup socijalnim uslugama ograničen je na cijelom području Republike Hrvatske, a kako bi se to promijenilo, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ gotovo 650 milijuna kuna namijenjeno je specifičnom cilju promicanja socijalne uključenosti. Aktivnosti ovog specifičnog cilja provode se kao podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u RH kroz infrastrukturna ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Da bi se osigurala maksimalna dostupnost socijalnih usluga u zajednici u cijeloj Hrvatskoj i pružila potpora postupku deinstitucionalizacije, potrebna je suradnja i podrška svih nadležnih institucija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Provedba aktivnosti promicanja socijalne uključenosti komplementarna je s provedbom operacija iz Europskog socijalnog fonda koje podupiru takozvane „soft“ mjere, čime se ostvaruje sinergija potrebna za proširenje i održivost mreže socijalnih usluga u zajednici.

„Sveukupni rezultat bit će smanjenje broja osoba koje ulaze u institucije i povećanje broja osoba koje napuštaju institucije za dugotrajnu skrb. Ujedno će se poboljšati raspon socijalnih usluga u zajednici i doprinijet će se procesu inkluzije, odnosno ostvarivanju temeljnog ljudskog prava na uključenost u život zajednice“, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Podsjećamo da su u tu svrhu 18. srpnja 2016. objavljena tri poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz područja socijalnih usluga ukupne vrijednosti gotovo 252 milijuna kuna. Putem tih poziva investirat će se u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb, izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i opremanje 18 domova socijalne skrbi, odnosno centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom i 13 domova socijalne skrbi, odnosno centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju.
 
Poziv Prihvatljivi prijavitelji Ukupan iznos bespovratnih sredstava
Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Centri za socijalnu skrb u županijama Primorsko-goranskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Karlovačkoj, Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Krapinsko-zagorskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj. 73.125.000,00 HRK
Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 18 domova socijalne skrbi (9 domova za osobe s invaliditetom i 9 domova za mentalno oboljele) 107.294.118,00 HRK
Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 13 domova socijalne skrbi (7 domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 6 domova za djecu i mlade s problemima u ponašanju) 71.424.800,00 HRK

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja