hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Započela realizacija projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, vrijednog više od 273 milijuna kuna

Započela realizacija projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, vrijednog više od 273 milijuna kuna
Zagreb, 30. ožujka 2015. – Danas je u Čakovcu započela realizacija projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ vrijednog više od 273 milijuna kuna, a kojeg Europska unija sufinancira s gotovo 73 posto. Na prigodnoj svečanosti su bili nazočni i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Zoran Milanović, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović te generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić.
                                                      
Premijer Milanović u svom je pozdravnom govoru izrazio zadovoljstvo angažmanom svih državnih institucija i tijela, a posebno je pohvalio stručno vodstvo Hrvatskih voda i suradnju s krajnjim korisnikom, gradom Čakovcem bez koje ne bi bilo moguće realizirati projekt ove vrijednosti.

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira iz strukturnih fondova EU, a uz grad Čakovec, u projekt je uključeno i pet okolnih općina: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec, s obzirom da sustav odvodnje u ovoj aglomeraciji uključuje glavni sustav odvodnje Čakovca te podsustave u spomenutim općinama na koje je priključeno 26.513 ljudi te 805 industrijskih pogona. Projekt će se provoditi kroz realizaciju pet komponenti, koje obuhvaćaju:
 
  • rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) kapaciteta 75.000 ekvivalent stanovnika (ES) do najviše razine pročišćavanja s izgradnjom objekata za obradu mulja
  • proširenje postojeće mreže odvodnje u okolnim općinama radi uključivanja novih korisnika (73,5 km mreže, 32 crpne stanice, priključenje 8.419 novih korisnika)
  • rekonstrukciju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje kako bi se postigao siguran i pouzdan rad u skladu s normama zaštite imovine i potoka Trnava. Zahvati u rekonstrukciji odnose se na sliv za oko 44.500 ES (u ukupnoj dužini rekonstrukcije 14,7 km i 5 precrpnih stanica), te sliv za oko 1.500 ES (u ukupnoj dužini sanacije postojećih cjevovoda od 5 km)
  • nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje
  • nadzor radova
 
Sufinanciranje projekta:
Očekuje se da će projekt biti realiziran do polovice 2017. godine, odnosno do polovice 2018. godine (uključivo s garancijskim razdobljem). U skladu s potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovora o sufinanciranju i ugovora o partnerstvu, Međimurske vode su kao investitor projekta još tijekom prošle godine pokrenule procedure javne nabave za ugovaranje planiranih radova, robe i usluga za provedbu projekta. Tako će usluge nadzora provoditi tvrtke Eptisa iz Madrida te Eptisa Adria iz Zagreba, a radove na sanaciji postojećeg sustava tvrtka Swietelsky Baugesellschaft m.b.h. iz Linza (podružnica u Hrvatskoj, Zagreb).

Najveći i najvrjedniji dio radova, koji se odnose na izgradnju nove mreže izvodit će hrvatski konzorcij na čelu s čakovečkom tvrtkom Tegra d.o.o. (ostali članovi konzorcija su: Đurkin d.o.o. Čakovec, Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves-Čakovec, Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves-Čakovec, Aquatehnika d.o.o. Varaždin, Vodogradnja d.o.o. Varaždin i Proton d.o.o. Gornji Kneginec). Vrijednost ovog dijela radova iznosi gotovo 106 milijuna kuna (bez PDV-a). Rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izvodit će zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom Končar-inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb, a ostali članovi zajednice ponuditelja su: Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana i Palir d.o.o., Zagreb.

Izgradnja mješovitog (kanaliziraju se sanitarne, tehnološke i oborinske otpadne vode) kanalizacijskog sustava u Čakovcu započela je pedesetih godina 20. stoljeća zatvaranjem kanala koji je tekao kroz središte grada. Godinama se kanalizacijska mreža širila, a sve njezine vode završavale su u potoku Trnava. Intenzivna izgradnja kanalizacijske mreže počela je 2002. godine izgradnjom južnog i sjevernog kolektora, čime se omogućava prihvat otpadnih voda iz svih prigradskih naselja. Danas sustav odvodnje aglomeracije Čakovec, od približno 170 km mreže, opslužuje 54% stanovništva. Dobro je razvijen u središnjem dijelu sustava s razmjerno visokim postotkom priključenosti, no vanjski dijelovi mreže sustava odvodnje još se trebaju razvijati.

Dovršetkom ovog projekta očekuje se znatno smanjenje nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode, zaštita vodnih resursa, stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke kao i poboljšano prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji radi potpune sukladnosti s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja